opstellen periodieke rapportage

De economische omstandigheden kunnen de bankinstelling aanleiding geven om de vinger extra aan de pols te houden. Het samenstellen van de jaarrekening vindt maar één keer per jaar plaats. Hoe u er financieel voorstaat is daarom dan ook maar een momentopname. De Baak Adviesgroep kan door het opstellen van een periodieke rapportage snel inzicht geven in de actuele financiële situatie van uw bedrijf. Onder meer door het Centraal bureau voor de statistiek kan om gegevens worden gevraagd die het noodzakelijk maken om een periodieke rapportage op te stellen. Eventueel verzorgen wij dit kosteloos als het gelijktijdig gedaan kan worden met de BTW-aangifte die elk kwartaal moet worden ingediend. Als het om een tussentijdse periodieke rapportage gaat, dan is dit niet kosteloos.

Een bijkomend voordeel is dat hieruit kan blijken dat er bepaalde zaken anders of beter aangepakt kunnen worden zodat het resultaat kan worden geoptimaliseerd.


De Baak Adviesgroep

Ribesstraat 20
4306AS Nieuwerkerk
Telefoon: 0111-641557
Privacy verklaring
E-mail: info@debaakadvies.nl
Bankrek.nr. NL34INGB0003424769
KvK nr. 90273370

LinkedIn
NIBA, Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs
NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs