financiele planning

Als ondernemer is het verstandig om ook naar de toekomst te kijken. Er kunnen zich (onverwachte) ontwikkelingen voordoen waardoor uw inkomen (gedeeltelijk) weg kan vallen. Of u wordt aansprakelijk gesteld voor schade die door u, tijdens uw beroepsuitoefening, is ontstaan en wellicht valt een niet onbelangrijk deel van het inkomen weg bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is dan belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. In al deze situaties kan De Baak Adviesgroep u met advies ter zijde staan.


De Baak Adviesgroep

Ribesstraat 20, 4306AS Nieuwerkerk
Telefoon 0111-641557
Fax 0111-641761 Privacy verklaring
E-mail debaak@solcon.nl
Bankrek.nr. NL34INGB0003424769
KvK nr. 22025442
BTW nr. NL0063.63.994.B01

LinkedIn
NIBA, Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs
NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs