verzorgen loonadministratie

verzorgen-loonadministratie
Om uw bedrijf goed te laten functioneren is de inzet van uw medewerk(st)ers mede bepalend. Daarom is het van groot belang om goed op de hoogte te blijven van de veranderingen die er steeds optreden in de wetgeving die bepalend is voor een juiste verwerking van uw loonadministratie. Ook bij ziekte van een werkneem(st)er dient de Arboregelgeving goed te worden toegepast.
Daarom volgt De Baak Adviesgroep de ontwikkelingen op dit gebied, maar ook de wijzigingen in het brede scala aan CAO's, op de voet.