personeelsadvisering

personeelsadvisering
Als u personeel in dienst hebt valt er niet aan te ontkomen dat u, van tijd tot tijd, geconfronteerd wordt met het aannemen en afscheid nemen van medewerk(st)ers. Ook zult u regelmatig te maken krijgen met verzuim. Een ander aspect vormen de (sociale)verzekeringen. In al deze zaken kan De Baak Adviesgroep u uitstekend adviseren, zodat u zich volledig kunt richten op de bedrijfsvoering.