Samenstellen jaarrekening

samenstellen-jaarrekening
De jaarrekening vormt de basis voor de fiscale aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar daarnaast ziet u in een oogopslag het resultaat van uw onderneming in het betreffende boekjaar. Bij het samenstellen van de jaarrekening kunnen zaken naar voren komen die De Baak Adviesgroep aanleiding geven om u te adviseren, zodat uw bedrijfsvoering kan worden geoptimaliseerd.
Ook door de bankinstelling wordt regelmatig om jaarcijfers gevraagd, onder meer bij de aanvraag van een financiering.

Op een besloten vennootschap rust de verplichting om de jaarstukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar ook het Centraal bureau voor de statistiek vraagt in bepaalde situaties om de jaarrekening.