opstellen begroting

opstellen-begroting
Door middel van een begroting kunnen periodiek de resultaten van uw onderneming worden getoetst. Als het ernaar uit ziet dat het moeilijk wordt om binnen de begroting te blijven, dan dienen er maatregelen te worden genomen waarbij De Baak Adviesgroep u kan adviseren. Na het samenstellen van de jaarrekening kunnen eventuele afwijkingen worden geanalyseerd om in de toekomst tot een beter bedrijfsresultaat te komen.