financiele planning

financiele-planning
Als ondernemer is het verstandig om ook naar de toekomst te kijken. Er kunnen zich (onverwachte) ontwikkelingen voordoen waardoor uw inkomen (gedeeltelijk) weg kan vallen. Of u wordt aansprakelijk gesteld voor schade die door u, tijdens uw beroepsuitoefening, is ontstaan en wellicht valt een niet onbelangrijk deel van het inkomen weg bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is dan belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. In al deze situaties kan De Baak Adviesgroep u met advies ter zijde staan.