indienen bezwaarschriften

indienen-bezwaarschriften
Het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag of beschikking vereist specifieke vaardigheden. Het bezwaarschrift moet aan een aantal formele voorwaarden voldoen en tevens tijdig worden ingediend. Als de termijn voor het tijdig indienen van een bezwaarschrift is verstreken, is er namelijk geen mogelijkheid meer om in beroep te gaan. Het is daarom belangrijk om de fiscale spelregels goed in acht te nemen en De Baak Adviesgroep uw bezwaarschrift te laten indienen.