aangiften vennootschapsbelasting

aangiften-vennootschapsbelasting
In tegenstelling tot ondernemers, die over hun winst inkomstenbelasting betalen, zijn B.V.'s daarover vennootschapsbelasting verschuldigd. Momenteel kan er al een Flex B.V. worden opgericht met een kapitaalstoring van 1 euro. De situatie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA), binnen de B.V., vereist vaak specifieke en op maat toegesneden advisering.

Er zijn fiscale regelingen die uitsluitend van toepassing zijn op ondernemers in de inkomstenbelasting, zoals de middelingsregeling, de MKB-vrijstelling, de meewerk- en zelfstandigenaftrek. Andere gelden weer uitsluitend voor de vennootschapsbelasting, bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid.

Uiteraard zal De Baak Adviesgroep u adviseren als bij het samenstellen van de jaarrekening of aangifte vennootschapsbelasting blijkt dat dit gewenst is.