aangiften loonheffingen

aangiften-loonheffingen
Als u werkgever bent, is er een wettelijke verplichting om een loonadministratie bij te houden. Aan de hand daarvan dient u elke maand of elke vier weken aangifte loonheffingen te doen.

Tot het loon behoort niet alleen loon in geld, maar ook loon in natura. Onder loon in natura wordt onder andere verstaan priv├ęgebruik auto.

Bij de aangifte loonheffingen kunt u te maken krijgen met diverse eindheffingen en premiekortingen. Ook zult u moeten kiezen voor het al dan niet toepassen van de werkkostenregeling.

De Baak Adviesgroep kan voor u met gebruikmaking van de voor u van toepassing zijnde regelingen, een juiste aangifte loonheffingen verzorgen.